Svartkrutsskytte

Vi har inte något schemalagt svartkrutsskytte utan de medlemmar som har skjuter utanför ordinarie skjutprogram.

Svartkrutsskytte har förekommit sedan klubben bildades då det var ett vanligt förekommande vapen. I konkurrens med mer moderna vapen samt att Svenska Pistolskytteförbundet inte har svartkrut på programmet så har det inte haft en framträdande position inom klubben.

Ett flertal medlemmar har svartkrutsvapen och trivs med att lägga banan i lite "dimma". Det är mycket trevligt att använda svartkrutsvapen så har ni inte provat så gör det.

Ni kan då med i Svenska Svartkrutsskyttefederationen, SSSF, om ni vill bli mer aktiva och få mer information om svartkrutsskyttet. Länk: https://www.svenskalag.se/sssf