Om Grästorps pistolskytteklubb

Grästorps pistolskytteklubb (GPSK) bildades 11 november 1937. Den 5 januari 1938 skickades ansökan om anslutning till Svenska Pistolskytteförbundet in. Fast på den tiden hette klubben Grästorps Landstormsförings Pistolklubb. Styrelsen bestod då av

Ordförande C. J. André Grosshandlare
Vice ordförande Bertil Johansson Lantbrukare
Sekreterare Lars Haller Leg apotekare
Skattmästare Torsten Bergström Leg tandläkare
Ledamot Fritiof Hjalmarsson Källarmästare

Idag används inte titlar på det sättet. Kanske bra, kanske dåligt.

Vi är fortfarande anslutna till Svenska Pistolskytteförbundet och inom förbundet hör vi till Skaraborgs pistolskyttekrets. Vårt klubbnummer inom förbundet är 17-224 där 17 står för Skaraborgs pistolskyttekrets.

GPSK utövar följande grenar, vapengrupper inom parantes, av förbundets program:

  • Luftpistolskytte (L)
  • Precisionsskytte (A, B, C)
  • Fältskytte (A, B, C, R)
  • Springskytte (A, C) *
  • Snabbskytte (A, B, C)
  • Nationell helmatch (A, B, C)
  • Militär snabbmatch (A, B, C, R)
  • Magnumskytte (M)

För springskytte tar vi ut en träningsavgift på 100 kr.

På förbundets program finns dessutom skidskytte (med pistol), Falling target (luftpistolskytte mot fallmål) och PPC (Precision Pistol Competition). Mer information om alla grenar finns på förbundets hemsida.

Vapengrupper

C – Pistol i kaliber .22LR (5.59 mm, svensk beteckning 5,6x15)
B – Pistol eller revolver i kaliber .30 (7.6 mm) - .45 (11.4 mm), pipvikt och anatomisk kolv tillåtet.
A – Pistol i kaliber .30 (7.62 mm) - .45 (11.4 mm), pipvikt och anatomisk kolv EJ tillåtet.
R – Revolver i kaliber .30 (7.62 mm) - .45 (11.4 mm), pipvikt och anatomisk kolv tillåtet.
M – Pistol eller revolver i kaliber .357 magnum, .44 magnum, 9 mm - .45 (11.4 mm).
L – Luftpistol med kaliber 4.5 mm kula, luft eller kolsyredriven.
S – Snubb, kortpipiga vapen. Ingår inte i förbundets grenar utan är vår egen gren sedan många år.

År 2021 hade GPSK 65 medlemmar varav 25 st aktiva skyttar.

Styrelsen består av

Ordförande Anders Norgren
Vice ordförande Marcus Alsing
Sekreterare Stefan Karlsson
Kassör Per Andersson
Materialförvaltare Frank Hilmersson

Aktuella medlemsavgifter

Senior 250 kr.
Junior 50 kr till och med året man fyller 21 år.

BG 618-7439

Org.nr.: 802472-9850

Kontakta oss via mail på info (at) gpsk.se eller kom ner till banan när vi har en aktivitet där.